My Projects

Mayoi Neko Overrun! : [SQ19 2010-Vol.03] Completed [update 22/10/10]

To Love Ru Manga sp08+sp11 Completed [update 25/07/13]

Yu-Gi-Oh! 5D\'s Manga : Remove [LC by SIC]

Hozuki-san Chi no Aneki: Final Completed [update 23/12/11]

Lock On!: Ch 018[END] Completed

Hozuki-san Chi no Aneki

ปล. การเร่งไม่ได้ช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้น งานของผมทำตามความว่าง+ความอยากครับ

To LOVE Ru Darkness 19-20

posted on 11 Jul 2013 20:25 by sonic-kun in Manga-To-LOVE-Ru

[Sonic] To LOVE Ru Darkness 19-20
   

ข้อตกลง
1. สามารถนำไปแจกต่อได้ แต่ต้องอัพไฟล์เอง ห้ามขโมยลิงค์
2. ห้ามแอบอ้างเป็นเจ้าของผลงาน (กรณีนำไปแจกต่อ)

To LOVE Ru Darkness 18.5

posted on 02 Apr 2013 00:07 by sonic-kun in Manga-To-LOVE-Ru
[Sonic & Jun] To LOVE Ru Darkness 18.5
   

ข้อตกลง
1. สามารถนำไปแจกต่อได้ แต่ต้องอัพไฟล์เอง ห้ามขโมยลิงค์
2. ห้ามแอบอ้างเป็นเจ้าของผลงาน (กรณีนำไปแจกต่อ)


To LOVE Ru Darkness 18

posted on 16 Mar 2013 23:33 by sonic-kun in Manga-To-LOVE-Ru
[Sonic & Jun] To LOVE Ru Darkness 18
   

ข้อตกลง
1. สามารถนำไปแจกต่อได้ แต่ต้องอัพไฟล์เอง ห้ามขโมยลิงค์
2. ห้ามแอบอ้างเป็นเจ้าของผลงาน (กรณีนำไปแจกต่อ)